Latest News

Contoh karangan tentang punca punca berlakunya vandalisme dan langkah langkah untuk mengatasinya

Monday, June 13, 2011 , Posted by Arie94 at 3:12 AM

Vandalisme merupakan perbuatan yang merosakkan harta benda awam.Golongan ini tidak mempunyai sifat sayangkan harta benda awam dan tidak bertimbang rasa dan bertanggungjawab.Masalah ini kian membimbangkan.

Antara factor-factor yang mendorong kepada gejala ini berlaku adalah disebabkan diri remaja itu sendiri yang cepat terpengaruh dengan rakan rakannya dan tidak mempunyai kesedaran diri mengenai kepentingan menjaga harta benda awam. Pekara ini menyebabkan remaja ini tidak mempunyai sikap bertanggumgjawab dalam menjaga harta benda awam supaya tidak rosak.

Selain itu, factor yang lain adalah disebabkan sikap ibu bapa dan keluarga menjadi penyebab belakunya gejala ini,yang tidak beradab si hadapan anak anak mereka dan tabiat yang tidak baik ini terbawa bawa hingga ke luar rumah oleh anaknya.Selain itu,ibu bapa yang terlalu memanjakan anak mereka dan tidak pernah menegur keslahan anak mereka menyumbang kepada pekara ini berlaku. Akhir sekali ibu bapa yang kurang memberikan didikan agama dandidikan agama yang secukupnya turut menjadi pemanking pada masalah ini.

Media massa juga menjadi satu isu yang terbabit sama dalam terjadinya gejala ini faktor utama datangnya daripada hal ini adalah Media massa ini menyiarkan rancangan atau filem yang banyak mengunakan aksi ganas.Selain itu, mereka ini juga terpengaruh dengan permainan video game.Akhir sekali pengaruh daripada internet turut menjadi satu punca dalam hal ini.

Untuk menyelesaikan kekangan ini beberapa pihak perlu memainkan peranan untuk membendung masalah ini daripapa terus menjadi satu isu yang besar di Negara.Antara langkahnya adalah ibu bapa berperanan untuk menerapkan nilai nilai murni dalam diri anak-anak mereka sejak dari kecil lagi.Lontaran itu.ibu bapa juga perlu menasihatkan anak-anak mereka tentang kepentingan sikap bertanggungjawab tentang kepentingan menjaga harta benda awam.Akhir sekali ibu bapa perlu merapat kan diri dan meluangkan masa kepada anak mereka supaya anank mereka ini tidak merasa tersisih dan tidak diperdulikan oleh keluarga.

Selain itu kerajaan khususnya Kementerian Perlajaran perlu memainkan peranan untuk membendung gejala ini.Antara cara yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk menangani gejala ini ialah dengan cara kerajaan perlu menggubal undang-undang yang tegas demi kerbaikan semua.Akhirnya, Kenenterian Perlajaran juga boleh mengadakan program dan mengadakan kampen kesedaran tentang kesan negatif akibat vandalisme .

Kesimpulannya, semua pihak jangan memandang ringan kepada masalah vandalisme ini dan perlu bekerjasama jika ingin membanteras gejala ini terutamanya ibubapa,guru-guru,pihak berkuasa, dan sebagainya,

--------------------MohamadAzrieBinJapilus(5STK)--------------------

Currently have 2 comments:

  1. lontaran ?? bukan lantaran itu ke ?

  1. haw waikiat says:

    Byk perkataan yg salah ni.

Leave a Reply

Post a Comment